குழந்தை (Baby)

ஒரு பிறந்த குழந்தையை (Newborn Baby ) வளர்ப்பது சுலபமான வேலை அல்ல. எனினும் இந்த குழந்தை வளர்ப்பு குறிப்புகள்(Baby Care Tips)உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். குழந்தை நலம்(baby care), தடுப்பூசி பட்டியல் (Vaccination) , குழந்தைக்கான உணவு (Baby Food) மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுப்பது (Breastfeeding) ஆகிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் உங்களுக்கு பேபி டெஸ்டினேஷனிடம் இருந்து சரியான பதில் கிடைக்கும்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!