சிசேரியன் பிரசவம் (C-Section Delivery)

அறுவை சிகிச்சை பிரசவம் (C-Section Delivery) பற்றி நீங்கள் இங்கே அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். அறுவை சிகிச்சை (Surgery) செய்வது பாதுகாப்பானதா அல்லது சுகப் பிரசவம் பாதுகாப்பானதா என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் உங்கள் பிரசவத்தைக் (Delivery) குறித்த புரிதலுக்கு வரலாம். அறுவை சிகிச்சை பிரசவத்தின் மூலம் ஏற்படும் தழும்புகளை (C-Section Scar) நீங்கள் சில வீட்டுக் குறிப்புகள் கொண்டு சரி செய்து விடலாம்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!