டயப்பர் தடிப்புகள் (Diaper Rashes)

பிறந்த குழந்தையின் சருமம் எளிதாக பாதிக்கப் படும். குறிப்பாக டயப்பர் தடிப்புகள் (diaper rashes) அதிக அளவில் ஏற்படக் கூடும். இதற்க்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக தரம் குறைந்த டயப்பர் பயன்படுத்துவது, இறுக்கமாக டயப்பர் அணிவது அல்லது பல மணி நேரம் டயப்பர் அணிந்திருப்பது என்று பல காரணங்கள். தடிப்பில் (rashes) இருந்து விடுபட்டு சரும நலனை (skin care) அதிகரிப்பது முக்கியம்.

சமீபத்திய

எங்களின் 45,000+ மேற்பட்ட நம்பகமான தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய குழுவில் உடனே இணைந்திருங்கள்.

பிரபலம்

எங்களின் 45,000+ மேற்பட்ட நம்பகமான தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய குழுவில் உடனே இணைந்திருங்கள்.

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!