கர்ப்ப அறிகுறிகள் (Pregnancy Symptoms)

கருவுற்றிருப்பதின் முக்கிய அறிகுறி (Pregnancy Early Sign)உங்களுக்கு மாத விடாய் ஏற்படாமல் இருப்பது. இதனுடன் சேர்ந்து வாந்தி (Vomiting) மலச் சிக்கல், மார்பக மாற்றங்கள், உடல் சோர்வு என்று பல அறிகுறிகள் ஏற்படும். இந்த கர்ப்பத்தின் அறிகுறிளைக் (Karpam Arikuri) கொண்டு நீங்கள் கர்ப்பத்தை உறுதிப் படுத்தும் வகையில் உடனடியாக கர்ப்ப சோதனை (Pregnancy Test) செய்து பார்ப்பது நல்லது.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!