பெண்களின் வாழ்க்கை (Women Life and Wellness)

பிரசவத்திற்குப் பின் பல பெண்கள் உடல் எடை அதிகரிப்பால் பெரிதும் அவதிப் படுகிறார்கள். ஒரு தாயாய் தன் வாழ்க்கையில் (Life as a Mother) ஏற்படும் சங்கடங்களை அவள் பெரிது படுத்திக் கொள்வதில்லை. எனினும், தாயின் நலம் (Mother Care) முக்கியம். உடல் எடை குறைந்து (Weight Loss) நல்ல தோற்றம் பெறுவது தாயினது அழகையும், உடல் நலத்தையும், தன்னம்பிக்கையையும் அதிகப் படுத்தும்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!