பிரசவத்திற்கு பின் (Post Delivery)

பிரசவத்திற்குப் பின் (Post Delivery) இருக்கும் காலம் மிக முக்கியமானது. குழந்தை பிறந்ததும் (Baby Birth) தாய் சேய் இருவருக்கும் சரியான உணவைத் தர வேண்டும். முக்கியமாகத் தாய்க்கான உணவு (Diet for Mother ) மீது அதிக கவனம் தேவை. பிரசவத்திற்குப் பின் தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை (Precaution After Delivery )எடுக்க வேண்டும். இதனால் தாயின் உடல் நலம் அதிகரித்து குழந்தையோடு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வாய்ப்பு ஏற்படும்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!