பிரசவ வலி மற்றும் பிரசவம் (Labour and Delivery)

பெண்கள் சுகப் பிரசவம் (Normal Delivery) மற்றும் அறுவை சிகிச்சை பிரசவம் (C- Section Delivery)ஆகியவற்றின் வேறுபாடுகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு புரிந்து கொள்ளும் போது பெண்கள் பிரசவ வலி (Labour Sign) ஏற்பட்ட உடன் பிரசவம் எவ்வளவு பாதுகாப்பாக இருக்கும்,மேலும் பிரசவத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை(Complication in Delivery) எப்படி சமாளிப்பது என்று நன்கு புரிந்து காெள்ளலாம்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!