சுக பிரசவம் (Normal Vaginal Delivery) ஆரோக்கியமான குழந்தை பிறப்பிற்கு (normal baby birth) உதவுகிறது. இதனால் தாய் விரைவாகவும் குனமடைகிறாள்.

சுக பிரசவம் (normal vaginal delivery) எப்போதும் தாய் சேய் இருவருக்கும் பாதுகாப்பான ஒன்று. இதனால் தாய் விரைவாக தனது இயல்பான வாழ்க்கைக்கு திரும்பி தினசரி வேலைகளை ஆரோக்கியத்தோடு பார்க்கலாம். சுக பிரசவத்தின் போது ஏற்படும் வலி (pain during pregnancy) சற்று அதிகமாக இருந்தாலும் அதனை சில பெரியோர்களின் ஆலோசனை கொண்டு எளிதாக சமாளித்து விடலாம். மேலும் சத்தான உணவையும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!