பிறந்த குழந்தை (Newborn Baby)

உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் போதுமான கவனிப்பு (Baby Care) தருவது முக்கியம். இந்த தொகுப்பில் உங்கள் பிறந்த குழந்தைக்கு (Newborn) இருக்கும் சரும பிரச்சனை, அஜீரணம் மற்றும் தாய்ப்பால் தருவதில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை எப்படிச் சரி செய்வது என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் பிறந்த குழந்தைக்குப் (Infant Baby ) பராமரிப்பு முக்கியம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!