வீட்டு வைத்தியம்( Home Remedies)

பிரசவத்திற்குப் பின் ஒரு தாய்க்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளைக் கைவைத்தியம் மற்றும் வீட்டுக் குறிப்புகள் (Home Remedies) கொண்டு எப்படிக் குணப்படுத்துவது என்று தெரிந்து கொள்வது மிக முக்கியம். தாயின் உடல் நலம் காக்கப் பல வீட்டுக் குறிப்புகள் (Home Remedies for Mother Health) உள்ளன. அவை எளிதானதாகவும் நல்ல பலன்களைத் தரக்கூடியதாகவும் உள்ளன. அவை நிச்சயம் எதிர்பார்த்த நற்பலன்களைப் பெண்களுக்குத் தரும்.

சமீபத்திய

எங்களின் 45,000+ மேற்பட்ட நம்பகமான தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய குழுவில் உடனே இணைந்திருங்கள்.

பிரபலம்

எங்களின் 45,000+ மேற்பட்ட நம்பகமான தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய குழுவில் உடனே இணைந்திருங்கள்.

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!