கர்ப்ப காலத்தில் (During Pregnancy)

கர்ப்பகால நீரழிவு நோய் இயல்பானது என்றாலும், கர்ப்ப காலத்தில் (During pregnancy) சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் உண்ண வேண்டிய உணவு (Food to eat) மீது கவனம் தேவை. கர்ப்பகாலத்தின் போது உடல் நலத்தின் மீது கவனம் தேவை (health care during pregnancy). தேவையான முன்னெச்சரிக்கையோடு சரியான உணவை எடுத்து வந்தால் ஆரோக்கியமான தாயும் சேயும் இருக்கலாம். இது மிக முக்கியம்.

சமீபத்திய

எங்களின் 45,000+ மேற்பட்ட நம்பகமான தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய குழுவில் உடனே இணைந்திருங்கள்.

பிரபலம்

எங்களின் 45,000+ மேற்பட்ட நம்பகமான தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய குழுவில் உடனே இணைந்திருங்கள்.

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!