குழந்தையின் உடல் நலம்(Baby Health)

ஒரு குழந்தையின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி திடமாக இருப்பது முக்கியம். இதனால் பல நோய்களும் உடல் உபாதைகளும் குழந்தைக்கு ஏற்படாமல் தடுக்கப் படுகிறது. குழந்தை நலத்தில் (Baby Care) உங்கள் குழந்தைக்கு ஏற்படும் உடல் நலப் பிரச்சனைகளை எவ்வாறு கையாளுவது என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரியான நேரத்தில் தடுப்பூசி (Vaccination) போடுவதால் குழந்தையின் ஆரோக்கியம் (Health) மேம்படும்.

சமீபத்திய

பிரபலம்

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!