வீட்டு வைத்தியம் (Home Remedies)

মা-সন্তানের টুকটাক অসুস্থায় ঘরোয়া উপায় সারিয়ে তোলার কৌশল জেনে নিন। ডেলিভারির পর মা-বাচ্চা (mother health) দুজনেই খুব দুর্বল থাকে, রোগভোগের প্রবণতাও থাকে বেশি। কোনও ক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রয়োজন হয়, কিছু আবার বাড়িতেই সারিয়ে ফেলা যায়। কিছু কিছু ঘরোয়া টোটকা (home remedies) তো রান্নাঘর ঘেঁটেই বের করা যায়। ছোটখাটো রোগভোগ সারানোর কিছু সহজ টোটকার তালিকা থাকল এখানে।

சமீபத்திய

எங்களின் 45,000+ மேற்பட்ட நம்பகமான தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய குழுவில் உடனே இணைந்திருங்கள்.

பிரபலம்

எங்களின் 45,000+ மேற்பட்ட நம்பகமான தாய்மார்களை உள்ளடக்கிய குழுவில் உடனே இணைந்திருங்கள்.

50,000+ கேள்விகளுக்கான பதில்கள்..!