குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் இரும்பு சத்து குறைபாட்டை போக்கும் வீட்டு வைத்தியம்